Izrada bušenja sa metalnom zaštitnom cijevi bez usmjeravanja

Izrada bušenja sa metalnom zaštitnom cijevi bez usmjeravanja

Efikasan sistem za kraće prijelaze do +-40 m, sa cijevima od najmanjih do najvećih promjera

Ubrzani razvoj niskih gradnji te sve veći zahtjevi za modernizacijom prometnih površina i prostorne uređenosti uzrok su nastanku novih uvjeta i problema pri zamjeni dotrajale komunalne infrastrukture.

Pri novogradnji, rekonstrukciji ili sanaciji cjevovoda obično se susrečemo s problemom premošćivanja postojećih prometnica, vodotoka, željeznica, … Pri prekopavanju asfaltnih prometnica praktično je nemoguće kolnik povratiti u poćetno stanje – iako uspijemo doseći sabijenost prijekopa skladnu poćetnim stanjem, vremenom se pojavljuje udubina ili izboklina na mjestu prekopa. Posljedica je česta pojava udarnih jama i neestetski izgled naših prometnica.

Problem smo riješili strućnim tehnološkim pristupom bušenjem ispod kolnika asfaltiranih prometnica. Rezultati su očiti te danas raspolažemo tehnologijom koja omogučava izvedbu bušotina promjera od 40 do 2000 mm.
Radovi teku po sistemu potiskivanja zaštitne metalne cijevi. Pri izvedbi bušotina upoznali smo prednosti i mane nasuprot ostalim tehnologijama bušenja:

Primjerenost
Tehnologija je primjerena izvedbi premošćivanja pri izgradnji plinovoda, vodovoda, kanalizacija, telekomunikacija, …

Promjeri
Mogućnost izvedba bušotina od promjera fi 114 mm do fi 2000 mm.

Dužine
Tehnologija omogoćuje izvedbo bušotina dužine do 50 m.
Prednosti: 

Za izradu bušotine nužna je srazmjerno uska građevinska jama
Ovom tehnologijom ne razmičemo ili oduzimamo materijal ispod kolnika zato su posjedanje in rastezanje nije moguće.
Dužine proboja so relativno velike (i do 50 m) ovisno o terenu i problematičnosti materijala.
Proboje je moguće izvesti u vrlo kompliciranim slučajevima, gdje je izvedba građevinske jame vrlo teška, čak nemoguća.
Proboji se izvode na svim terenima II., III., IV. kategorije (zemlja, prod i kamenje manjih frakcija, mulj, gramoz, ilovica…).
Zadovoljavajući rezulatai pri preciznosti.
Ekološki neosporna tehnologija (pogonski medij je zrak).
Zbog neoduzimanja i nerazmicanja materijala pod kolnikom moguća je izvedba proboja na minimalnoj dubini.
Moguća je izvedba više bušotina bez međusobnog horizontalnog ili vertikalnog odmicanja.
Slabosti: 

Izvedba proboja nije moguća bez zaštitne metalne cijevi.
U nekim slučajevima nije moguće doseći zahtjevanu preciznost nivelete proboja.
 

Opće poznat stav o predstavljenoj tehnologiji je da su izvedbe proboja u načelu dovoljno precizne i cjenovno zanimljive, a za izradu je potrebna srazmjerno uska građevinska jama. Postoji mogućnost izvedbe na vrlo teškim terenima i uvjetima.

Date

18 Juni 2016

Tags

Izrada bušenja